måndag 30 april 2012

Tips om smarta lån

Behovet av att låna små kreditbelopp med minimal löptid – men rekordsnabb utbetalning – har lett till att många nya kreditföretag uppenbarat sig på den svenska lånemarknaden. På webbsidan GetLoan.se kan man läsa mer om de olika kreditalternativ som tillkommit till följd av nämnda expansionsvåg. I synnerhet på nätet. Vår tanke är att här skapa utrymme för att diskutera för- och nackdelar med olika typer av snabblån, smslån och onlinekrediter. Vilka kreditgivare är att föredra framför andra – och vilken ränta ska man acceptera? Men – framför allt – finns det några rimliga alternativ till snabba lån som har motsvarande korta utbetalningstid och lägre ränta?