onsdag 13 februari 2013

Varmvattenberedare - Boilers.se

Portalen Boilers.se innehåller en rad intressanta tips och råd om varmvattenberedare – Boilers.se fokuserar nämligen på att vägleda konsumenter, som står i begrepp att optimera kostnaderna för sin varmvattenförsörjning genom att köpa ny varmvattenberedare, alternativt en ackumulatortank med integrerad förrådsberedare eller slingor. Som konsument bör man tänka på att anpassa varmvattenberedaren till den tilltänkta bostadstypen. I ett fritidshus – som enbart används sporadiskt under sommarsäsongen – kan man mycket väl nöja sig med en enkel genomströmningsberedare eller en mindre tankberedare, medan en medelvilla eller lägenhet med äganderätt bör förses med en beredare som på kort tid kan leverera stora mängder tappvarmvatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar